Historie Libně
Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy. Na začátku 19. století vznikají v Libni první průmyslové podniky a od poloviny 19. století již zažívá Libeň bouřlivý rozvoj, kdy prudce stoupá počet průmyslových podniků i obyvatel. V první polovině 20. století vzniká místní sokolovna, dřevěný kostel Sv. Vojtěcha, Nemocnice Bulovka, Libeňský most atd.. V průběhu 2.světové války došlo ke zničení židovského osídlení Libně, z kterého se do dnešních dnů dochovala pouze Libeňská synagoga. Po roce 1945 dochází k zestátnění průmyslových podniků a následně po roce 1948 i živnostenských provozoven. Další významné změny postihly Libeň po revoluci v listopadu 1989. Zanikla většina místních továren a jejich místo obsazují kancelářské a obytné budovy. K historii Libně patří spisovatel Bohumil Hrabal, který zde prožil převážnou část svého života a v Libni se odehrává děj několika jeho knížek.

Historie budovy Zenklova 54
Zajímavou historii má také samotný dům č.o. 54. Tento dům si pro sebe nechal postavit kolem roku 1870 pan Josef Voctář, dlouholetý starosta obce Libeň, za jehož působení se rozhodlo o připojení Libně k Praze (12.září 1901 byla Libeň připojena k Praze jako její osmá čtvrť). Dům byl původně postaven jako bytový, ale v průběhu let částečně sloužil také jako hostinec, drobná továrna, učňovské středisko, sídlo městské policie, či ordinace lékaře.

Současnost
Po roce 1989 došlo k ukončení činnosti průmyslových podniků a Libeň začala měnit svůj charakter.
Z chudé dělnické čtvrti se postupně stává moderní bytová a administrativní čtvrť. Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti, blízkosti centra Prahy a krásné přírodě v okolí se dá očekávat podobný vývoj jako v sousedním Karlíně, který je dnes jednou z nejdražších částí Prahy. Oblast Palmovky je v rámci Prahy jednou z nejperspektivnějších a v nejbližších letech tu budou realizovány projekty v řádu miliard Kč. Například se jedná o projekt multifunkčního centra Nová Palmovka, postupná revitalizace a zástavba Rohanského ostrova, marina DOCK, administrativní projekt Palmovka Park.